Đạo làm người

Có mắt như mù dưới góc nhìn Đạo Phật

Câu chuyện Phật giáo đáng suy ngẫm

“Một lần, Đức Thế Tôn ở tại Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỳ-kheo: Có ba hạng người, Tỳ-kheo, hiện diện trên thế gian. Ba là gì? Người mù, người một mắt, người hai mắt.

Này các Tỳ kheo, là một người mù? Ở đây có người không có tinh mắt có thể thu hoạch tài sản không thu hoạch được, tăng thêm tài sản thu hoạch được; không có mắt để có thể biết các pháp lành và bất thiện, có tội và không có tội, các pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các Tỳ kheo, được gọi là người mù.

Và, này các Tỳ kheo, là người có một mắt? Ở đây, có người có mắt để có thể thu hoạch tài sản chưa thu hoạch, tăng tài sản thu hoạch được; nhưng không có mắt để có thể biết thiện pháp và pháp bất thiện, có tội và không có tội, pháp của thành phần đen và trắng. Này các Tỳ kheo, được gọi là người có một mắt.

Co-mat-nhu-mu-duoi-goc-nhin-Knife-Phat-8

Và, này các Tỳ kheo, là người có hai mắt? Ở đây, có người có mắt để có thể thu hoạch tài sản chưa thu hoạch, tăng tài sản thu hoạch được; và có mắt để có thể biết pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không có tội, pháp của thành phần đen và trắng. Này các Tỳ kheo, được gọi là người có hai mắt.

Này các nhà sư, có ba loại người này hiện diện trên thế giới.

(ĐTKVN, Tang chi I, Chương 3, Con người, Mục mù, VNCPHVN Xuất bản, 1996, tr.229)

Đôi lời nhận xét về đôi mắt sáng

Bạn biết đấy, trên thế giới này, ngoại trừ những người tàn tật, hầu hết mọi con người đều có một đôi mắt sáng. Nhưng để thực sự có một đôi mắt sáng theo đúng nghĩa, tức là phải biết nhìn lại mình, đồng thời nhìn rõ giữa cuộc đời thì không phải ai cũng có được.

Vì vậy, có khá nhiều người được cả hai mắt nhưng cũng có người mù hoặc một mắt. Để có một đôi mắt trong sáng và nhìn thấu cuộc đời, chúng ta cần phải trau dồi rất nhiều.

Theo trí tuệ của nhà Phật, một người thực sự có đôi mắt sáng khi biết làm ăn chân chính, đem lại sự ấm no, thịnh vượng cho gia đình và xã hội. Đồng thời, biết phân biệt tốt xấu, thiện ác, phúc báo.

Co-mat-nhu-mu-duoi-goc-nhin-Knife-Phat-0

Làm giàu chính đáng bằng cách tuân thủ pháp luật, các nguyên tắc đạo đức và đặc biệt bằng cách chia sẻ thành quả lao động của mình với cộng sự và những người kém may mắn hơn mình.

Nhưng nếu bạn chỉ biết làm giàu, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi hậu quả thì bạn chẳng khác gì người một mắt. Bởi vì con mắt của những người này chỉ nhìn thấy được lợi ích trên bề mặt chứ không nhìn thấy điều ác, điều bất thiện cần tránh.

Tuy nhiên, hạng người này vẫn tốt hơn hạng người “hiện diện như mù”. Những người không có khả năng xây dựng cuộc sống ấm no cho bản thân, không nhận ra cái tốt, cái xấu sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Vì vậy, Đức Phật dạy mỗi người con Phật phải nỗ lực tu học để có đôi mắt sáng, đạt được chánh kiến, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày càng phát triển, thăng hoa.

(Theo Phật giáo Việt Nam)

Xem thêm: Đức Phật đản sinh xuống thế gian này là nhờ hội đủ 5 nhân duyên nào?

Xem Thêm : Đạo Phật và Đạo Mẫu, đạo nào cao hơn?

Nguồn: http://luanvan247.net
Danh mục: Đạo làm người

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button