Đạo làm người

Khai quang điểm nhãn để Thần Phật linh ứng, đúng hay sai?

Trên thực tế, có nhiều người có quan điểm mê tín cho rằng, nếu không làm lễ khai quang (tức là đặt Phật Lực vào tượng) thì ma quỷ sẽ vào. Điều này ảnh hưởng đến việc hương khói và đồ cúng.

Hoặc cũng có quan niệm mù quáng cho rằng, nếu không khai quang, tượng sẽ không linh thiêng. Đó là những người không hiểu về giác ngộ của con mắt trong Phật giáo.

Khai sáng không phải là một hình thức mê tín. Khai quang là cúng dường Phật, Bồ tát, hay cũng giống như lễ khai quang cho bậc đại nhân. Nghi lễ này là cơ hội để giải thích cho chúng sinh hiểu rõ hơn về Đức Phật, để đại chúng thấy được hình ảnh tốt đẹp, trong lòng khởi niệm về Đức Phật và muốn noi theo.

Sáng mắt giúp chúng ta hiểu rằng: Mọi thứ trên đời này đều có hậu quả. Thờ Phật, Bồ tát không phải để cầu xin gia hộ. Ở đời con người nếu tạo nghiệp lành sẽ được quả ngọt, nếu gây nghiệp ác thì sẽ gặp quả báo.

Giác ngộ còn là sự tu tập để đạt được tấm gương sáng của trí tuệ, soi rọi khắp chốn nhân gian. Vì vậy, lễ khai quang nhằm nhắc nhở đại chúng luôn thực hành Phật pháp, thanh tịnh tâm để đạt được quả vị Phật.

Open-air-diem-face-de-Than-Phat-linh-ung-dung-hay-sai-8

Vậy ai đủ tư cách khai quang cho tượng Phật? Người giác ngộ là người có trí tuệ và tâm hồn trong sáng. Người ta phải tìm hiểu kỹ kinh điển của chư Phật và chư Bồ tát, nguồn gốc và ý nghĩa mà các Ngài diễn đạt.

Vì mọi người phải giải thích rõ ràng, minh bạch cho đại chúng, không được hiểu trên hình thức mà phải xuất phát từ tâm tu tập. Và ý nghĩa của giáo dục phải được giải thích một cách sâu sắc, tránh gây hiểu lầm cho quần chúng thành mê tín dị đoan.

Lưu ý khi thắp hương trong lễ khai quang:

Nam mô hống hách dương dương tự đắc.

Nhật Bản Phương Đông.

Vạn pháp Thần thông tốt lành.

Bảo vệ thi thể đệ tử chấp niệm chia hương.

Bùa Thần Sơn của Tiên Sư Tổ Sư chứng thực.

Thiên thần của Thần.

Thần Đất.

Thân phận tương lai tự áp đặt.

Thiên thiên – địa phương – mười hai chương công.

Thần Phù có tác dụng xua đuổi tà ma, yêu ma, yêu ma.

Trừ bệnh, trừ tai họa.

Nam Mô Phật Tổ minh Bồ tát Mahasattva.

Chú của chú

Nam Mô Phật Tổ Như Lai chứng minh.

Tổ Đạt Ma chứng minh.

Nam Mô Tam Đảo Đạo Sư Ba mươi sáu vị Tổ.

Tô Xiêm, Tô Leo, Tô Miên, Tô Mới.

Tôi dưới Châu Giang – Cô ấy là con lai.

Mẹ sinh ra, mẹ là Lục, Ngài là Lục Phật Tổ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lỗ Ban Chơn Tử.

Mười hai lần của các vị thần. 12 Bùa Thần, Mười Ba Ông Bà Tà, Bà Lục.

Ghi chú bù trừ – Đánh dấu điểm

Thờ thần Đất trời.

Hoặc – Thờ thần của cải

Giáng tại vị chứng minh – Kim vì tên là:… Tuổi… Phát tâm thờ vị cốt. Xin hồn nhập hồn – hồn vía vào mắt – hồn vía vào tai – hồn vía nhập hồn – tập mở – tim, què, thận – độ. tinh thần.

Điểm nhãn thông minh.

Suy giảm thính lực nhĩ.

Luận điểm về khả năng nói.

Điểm phủ sóng vượt qua.

Chẳng hạn như luật cấp lệnh.

Xem thêm: 4 bài kinh phật hay dành cho phật tử tại gia: Tụng kinh để gieo thiện căn

Xem Thêm : Người niệm Phật thường bớt khổ đau hơn, vì sao vậy?

Nguồn: http://luanvan247.net
Danh mục: Đạo làm người

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button