Đạo làm người

Niệm Phật mà quên hồi hướng thì có sao không?

Thông thường, với tất cả những việc lành nhỏ nhặt và gốc lành như tụng kinh, lễ bái… đều đem lại công đức và hồi hướng vãng sanh. Được như vậy, tất cả công hạnh sẽ trở thành chỗ dựa cho Tịnh độ, như gom hạt bụi vào đất, gom dòng nước vào đại dương bao la sâu thẳm, ai có thể là tột cùng!

Nhưng bạn phải phát tâm Bồ đề, phát thệ nguyện cứu độ sinh, và hồi hướng tất cả công đức tu tập của mình cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới, tứ ân và ba cõi. Như đổ dầu vào lửa, như gieo mầm gặp mưa; Sau khi thiết lập mối quan hệ giáo pháp sâu sắc với tất cả chúng sinh, anh ta có thể nhanh chóng đạt được hạnh kiểm Đại thừa tối cao cho chính mình. Nếu không biết ý nghĩa này, đó là tư lợi của phàm phu, là Nhị thừa; Ngay cả khi bạn thực hành đức tính tuyệt vời này, bạn sẽ chỉ cảm thấy kết quả thấp kém.

Bất luận là tụng kinh nào, niệm chú nào thì phải niệm Phật bao nhiêu lần rồi hồi hướng mới tương ưng với pháp môn Tịnh nghiệp.

Niem-Phat-ma-quen-hoi-huong-thi-co-sao-khong

Khi niệm Phật không được bỏ hồi hướng. Bởi vì cống hiến chính là lời thề thốt ra từ miệng. Nhưng chỉ nên chuyên tâm sau khi kết thúc khóa học buổi tối, và sau khi niệm Phật, tụng kinh trong ngày. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ niệm nguyện cầu vãng sanh là “hồi hướng vĩnh viễn” (luôn hồi hướng).

Phát nguyện có nghĩa là hồi hướng công đức và đức hạnh của chính mình cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới để được tái sinh về Tây phương. Nếu bạn có tâm đó thì công đức của bạn sẽ vô lượng.

Nếu chỉ vì một người, thì vì lòng dạ hẹp hòi, công đức cũng nhỏ nhoi! Như [thắp] một ngọn đèn chỉ có ánh sáng của ngọn đèn.

Nếu bạn cố gắng thắp sáng những ngọn đèn khác, thì ánh sáng của hàng trăm nghìn hàng triệu triệu của vô số ngọn đèn sẽ không thể tiêu biểu được; nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu tất nhiên không mất đi chút nào! Người đời không biết nghĩa này nên chỉ biết làm lợi cho mình, không muốn người khác hưởng lợi đó.

Niem-Phat-ma-quen-hoi-huong-thi-co-sao-khong-7

Vậy phải dụng tâm niệm Phật như thế nào để không bị tán loạn?

Bạn nên dùng thân và miệng để thiền định, không phân biệt căn cơ hay định, chỉ cần câu Phật hiệu không dứt, bạn sẽ được nhất tâm, hay cũng có thể gọi là “nhất tâm”. Nhưng nếu phải niệm hoài, nếu mẹ mất con, rồng mất ngọc hộ mệnh thì không còn lo tán loạn, không tìm nhất tâm mà nhất tâm. Không nên ép tâm làm một, vì dù có ép cũng không được, kỳ thực cũng chỉ là do người tu siêng hay muộn mà thôi! Nghĩ đến người đời này đa số tu hành nhưng không có hiệu quả, cũng là do lòng tin nông cạn và đức độ không chân chính.

Có rất nhiều người chưa bao giờ thiết lập một cuộc sống tốt và muốn cho mọi người biết trước. Bên trong họ tự phụ, nhưng bên ngoài lại khoe khoang, cho thấy họ có của cải để được mọi người kính trọng. Một số người thậm chí còn nói dối rằng họ nhìn thấy khung cảnh thanh tịnh, hoặc nhìn thấy những cảnh giới nhỏ, hoặc những điềm lành trong giấc mơ. Thực ra, bản thân họ cũng không phân biệt được cảnh là hợp pháp hay hư vọng mà còn khoe khoang một cách bừa bãi. Những người có tư cách đạo đức kém, không tránh khỏi bị ma mê hoặc, nguyện lui dần, trôi theo dòng sinh tử. Vì vậy, chúng ta không nên thận trọng?

Xem thêm: 4 bài kinh phật hay dành cho phật tử tại gia: Tụng kinh để gieo thiện căn

Xem Thêm : Lời Phật dạy về thị phi và cách giải quyết thị phi

Nguồn: http://luanvan247.net
Danh mục: Đạo làm người

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button