Luận văn

Tiểu luận Xã hội học kinh tế: Thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp sinh viên Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền)


Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng tìm kiếm việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian gần đây; phân tích các yếu tố (đặc biệt là yếu tố dịch bệnh) ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tìm được công việc tốt cho sinh viên sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

Xem Thêm : luận văn hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cptm tin

AMBIENT/

Chủ đề:

Nguồn: https://luanvan247.net
Danh mục: Luận văn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button